En  |  De  |  Fr  |  It  |  日語
关于我们   |  市场准入   |    管理服务   |    国际采购   |    办公室共享
 
 
技术装让

  当您想通过技术扩张进入其他市场时,我们将竭力为您寻找最适合的对您的技术有兴趣的合作伙伴,并与您一起参与整个技术转让过程直至项目完成。

  我们同时也帮助亟需引进先进科技的公司,寻找乐意通过协议或者许可进行技术转让的商业伙伴。

 


 
 
 
 
 
Copyright © 2010 CBC Business Consulting - All Rights Reserved                          网站导航 | 版权声明 | 隐私政策 | 免责声明