En  |  De  |  Fr  |  It  |  日語
关于我们   |  市场准入   |    管理服务   |    国际采购   |    办公室共享
 
 
企业并购

  CBC 有能力执行企业兼并、收购和出售项目。

  企业并购项目往往程序繁复,CBC 能协助您成功完成并购。

 


 
 
 
 
 
Copyright © 2010 CBC Business Consulting - All Rights Reserved                          网站导航 | 版权声明 | 隐私政策 | 免责声明